Most w Andrychowie

Most na Wieprzówce w Andrychowie ma konstrukcję łukową. Łuk poprowadzony jest po przekątnej, co wpływa na unikalność obiektu – nie ma drugiego takiego mostu w kraju. Celem inwestycji była wymiana zniszczonych i zużytych elementów konstrukcyjnych, likwidacja filarów mostu stanowiących przeszkodę dla przepływu wody w rzece Wieprzówka oraz zapewnienie nośności obiektu mostowego na obciążenie klasy A . W projekcie uwzględniono rozbiórkę istniejącej konstrukcji w całości. W jej miejsce zaprojektowano jednoprzęsłową, łukową konstrukcję z żelbetową płytą, wspartą na wiszących stalowych żebrach poprzecznych. Dzięki temu wyeliminowane zostały filary podpierające konstrukcję i stanowiące do tej pory przeszkodę dla rzeki. Na moście przewidziano obustronne chodniki z żelbetową barierą sztywną dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie obiektu.

Inwestycja: Modernizacja mostu na rzece Wieprzówce w Andrychowie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: Andrychów (woj. małopolskie)

Dane powierzchniowe: długość całkowita obiektu: 48,80 m, szerokość całkowita obiektu: 14,92 m, wysokość obiektu: 21,17 m

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2013

Nagrody: Most na rzece Wieprzówka w Andrychowie został wyróżniony nagrodą III stopnia w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2013” w kategorii obiekty drogowo-kolejowe. Konkurs organizowany jest co roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.