Kładka Wiosna na Zakopiance

Kładka „Wiosna” powstała w miejscu uznanym przez okolicznych mieszkańców i samorząd za priorytetowe pod względem poprawy bezpieczeństwa. Jest jedna z czterech kładek na Zakopiance projektowanych przez Pracownię w ramach koncepcji „Cztery pory roku”. Konstrukcję ustroju nośnego kładki stanowi żelbetowy pomost płytowo-belkowy podwieszony do stalowych pylonów. Pylony zostały zaprojektowane na różną wysokość. Wymusiło to pagórkowate ukształtowanie terenu i różnice poziomów po dwóch stronach drogi. W środnikach pylonów wykonane są otwory. W górnej części znajdują się blachy węzłowe, do których mocowane są cięgna podwieszające. Użebrowanie miejsca mocowania blach węzłowych przykryte jest blachą osłonową. Konstrukcje pomostu stanowią dwie belki żelbetowe i umieszczona pomiędzy nimi płyta żelbetowa o zmiennej grubości. Podwieszenie pomostu realizowane jest za pomocą rur stalowych przechodzących poprzecznie przez belki żelbetowe. Przejście kładką zostało zaprojektowane z myślą także o osobach niepełnosprawnych. Ze względu na brak miejsca i górzyste ukształtowanie terenu zastosowano windy, które w tym kontekście okazały się korzystniejszym rozwiązaniem od podjazdów dla wózków. Ponadto kładka wyposażona jest w system monitoringu i ogrzewania.

Inwestycja: Budowa kładki „Wiosna” w miejscowości Gaj na „Zakopiance”

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: Gaj, gmina Mogilany (woj. małopolskie)

Dane powierzchniowe: długość całkowita kładki: 60 m, szerokość całkowita pomostu: 4,50 m

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2015