Budynek mieszkalny przy ul. Krasickiego w Krakowie

Głównym założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którego forma wpisuje się w historyczny charakter układu urbanistycznego Starego Podgórza.

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Kraków, ul. Krasickiego
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 420 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań : 1700 m2, kubatura budynku: 52 305 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy