Hotel czterogwiazdkowy w Krakowie

Zamierzeniem docelowym inwestycji jest stworzenie obiektu wielofunkcyjnego z restauracją i salami konferencyjnymi. W podziemiach przewidziano parking oraz pomieszczenia pomocnicze. Oprócz projektowanych dojść i dojazdów, które uwzględniają drogę wewnętrzną, parking zewnętrzny dla autobusów oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, niezabudowana część działki będzie porośnięta niską roślinnością . Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie terenu lampami zewnętrznymi.

Inwestycja: Hotel czterogwiazdkowy w Krakowie

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Kraków, ul. Czerwonego Prądnika

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 518 m2, powierzchnia zabudowy: 259 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 1 040 m2, kubatura budynku: 5 050 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończony etap projektowy