Kamienica wielofunkcyjna w Krakowie

W ramach wielofunkcyjnego budynku przewidziano centrum medyczne z kompleksowymi usługami zdrowotnymi (konsultacje specjalistyczne, diagnostyka, operacje, rehabilitacja), część usługowo-handlową, część mieszkalną oraz parking podziemny. Kształt kamienicy jest syntezą architektury historycznej występującej na sąsiednich działkach i charakterystycznej dla budynków w centrum Krakowa z nowoczesną, modernistyczną formą.

Inwestycja: Kamienica wielofunkcyjna w Krakowie

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Kraków, ul. Długa

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 950 m2, powierzchnia zabudowy: 744 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 2 220 m2, kubatura budynku: 15 252 m3

Zakres prac Pracowni: zakończony etap projektowy