Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Krakowie

Forma nowoprojektowanego budynku inspirowana jest architekturą modernistyczną, która dominuje w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Zastosowane materiały są charakterystyczne dla regionu, a neutralna kolorystyka budynku wraz z otaczającą zielenią harmonijnie uzupełnia pierzeje ulicy Dauna.

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Kraków, ul. Dauna

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 749 m2, powierzchnia zabudowy: 199 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 614 m2, kubatura budynku: 2 210 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2010