Zaplecze techniczne Kolei Dolnośląskich w Legnicy

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa obecnie użytkowanego zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy. W ramach założenia zaprojektowano obiekty kubaturowe: budynek do obsługi i serwisowania taboru kolejowego oraz budynek wiaty magazynowej. Zadanie obejmowało również przebudowę istniejącego układu torowego i opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja: Rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taborów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.
Inwestor: Koleje Dolnośląskie S.A.
Lokalizacja: Legnica
Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 27 369,00 m², powierzchnia zabudowy projektowanego budynku „A”: 5 377,22 m²
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: inwestycja zrealizowana

fot. ALSTAL Grupa Budowlana