Pawilon przy Polance Lea w Krakowie

Pawilon Okocimski zlokalizowany jest w sercu jednego z największych parków leśnych w Polsce – Lasu Wolskiego w Krakowie. Obiekt został zaprojektowany w styczniu 1935 roku przez architekta Jana Ogłódka, współpracownika Adolfa Szyszko-Bohusza. Modernistyczny budynek, nieużytkowany przez lata sukcesywnie popadał w ruinę.  Projekt przebudowy pawilonu, opracowany przez Pracownię Projektową F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka zakładał odnowienie niszczejącego obiektu i wprowadzenie w jego mury nowej funkcji. W zabytkowym budynku zaplanowano działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W obiekcie zastosowano szereg rozwiązań proekologicznych: zamontowano w nim pompy cieplne, ogniwa fotowoltaiczne, a na dachu uzupełniono nasadzenia zieleni. Zainstalowano także urządzenia do rekuperacji i odzyskiwania wody deszczowej. Uporządkowano najbliższe otoczenie pawilonu, powstały nowe alejki, miejsca do wypoczynku, a także ogród permakulturowy.

Inwestycja: Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na Centrum Edukacji Ekologicznej
Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 525 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 480 m2, kubatura budynku: 1 405 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: obiekt oddany do użytkowania w 2019 r.