KONKURS NA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU

Założenia w zakresie projektowanych rozwiązań urbanistycznych maja na celu wkomponowanie bryły budynku w istniejącą tkankę architektoniczną.
Dookoła budynku zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z płyt kamiennych, łączące się z istniejącymi chodnikami. Funkcję drogi pożarowej pełni istniejący układ komunikacyjny. Przestrzeń komunikacyjna parteru łączy się z przestrzenią publiczną ulic. Różnice poziomów głównych wejść są dostosowane do poziomu wokół. Wzdłuż granicy z działką od strony południowej zaprojektowano rampę wjazdową na parking podziemny.
Działka będąca przedmiotem konkursu wchodzi w skład zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6.10.1982 r.

Inwestycja ma na celu integrację i optymalizację warunków funkcjonowania ZSM w Poznaniu i zapewnienie możliwości jego elastycznego rozwoju zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Priorytetowym zadaniem projektowym było stworzenie sali koncertowej w układzie vineyard style w oparciu o innowacyjne rozwiązania stosowane w tego typu obiektach na świecie. Zarówno forma zewnętrzna, inspirowana szeregiem piszczałek organowych, jaki i projektowane rozwiązania wewnętrzne zaprojektowane zostały w sposób efektywnie oddziaływujący na świadomość i wrażliwość odbiorców sztuki i kultury. Rozwiązania funkcjonalne stwarzają komfortowe warunki do kształcenia uczniów, przygotowania ich do zawodu muzyka oraz wielofunkcyjnego użytkowania obiektu. Decyzje projektowe miały na celu stworzenie budynku nowoczesnego, charakterystycznego, interdyscyplinarnego, a zarazem wkomponowanego w otoczenie, zachowującego skalę i charakter miejsca.

Główny podział wymaganej powierzchni
W projekcie wprowadzono podział powierzchni na strefy funkcjonalne. Wyodrębniono:
– strefę sceny z zapleczem;