HABILITACJA DR MARCINA FURTAKA

Mamy zaszczyt poinformować, że dr Marcin Furtak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego.