Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych ze Żłobkiem w Warszawie

Obiekty zostały zaprojektowane jako 7- kondygnacyjne budynki o funkcji mieszkalno – usługowej. Poza mieszkaniami przewidziano w nich także część usługową na parterze (żłobek) oraz dwupoziomowy parking podziemny. Budynki jednoklatkowe wyposażone są w dwa dźwigi osobowe oraz w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy żłobku, od strony dziedzińca, dodatkowo zaprojektowano plac zabaw dla dzieci.

Inwestycja: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze żłobkiem w Warszawie

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Lokalizacja: Warszawa, ul. Magazynowa (Mokotów)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 3 180 m2, powierzchnia zabudowy: 1 155 m2, powierzchnia użytkowa budynków z garażem podziemnym łącznie: 10 046 m2, kubatura budynków z garażem podziemnym łącznie: 42 473 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany

Status: zakończony etap projektowy