Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Zaprojektowane Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej obejmuje zespół pomieszczeń służących kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań naukowych przez pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Sale symulacji, tworzące uproszczony blok operacyjny, wyposażone zostały w zaawansowane technologicznie fantomy (symulatory człowieka), które umożliwiają naukę podstawowych procedur przygotowawczych do operacji. Budynek charakteryzujący się prostą formą architektoniczną i stanowiący nadbudowę schronu podziemnego nr 1 na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie, został zaprojektowany przez Pracownię pod nadzorem konserwatora zabytków.

Inwestycja: Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Inwestor: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lokalizacja: Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 4 230 m2, powierzchnia zabudowy: 1 230 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 3 126 m2, kubatura budynku: 18 716 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2014