Szpital Wojskowy w Krynicy Zdroju

Zamierzeniem docelowym inwestycji stała się nadbudowa o dwie kondygnacje części istniejącego pawilonu gastronomicznego, zlokalizowanego w kompleksie budynków Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Krynicy Zdroju. Tym samym uzyskano dodatkową powierzchnię użytkową na potrzeby pokoi szpitalnych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano budowę zadaszenia nad istniejącymi urządzeniami klimatyzacyjnymi kuchni, znajdujących się w pozostałej części wspomnianego pawilonu gastronomicznego. Przewidziano również przebudowę i modernizację istniejącego tarasu nad kolejną kondygnacją.

Inwestycja: Przebudowa i nadbudowa Szpitala Wojskowego w Krynicy Zdroju

Inwestor: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy Zdroju

Lokalizacja: Krynica Zdrój, ul. Świdzińskiego

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: 3 075 m2; powierzchnia użytkowa projektowanej nadbudowy: 324 m2; kubatura projektowanej nadbudowy: 1 013 m3

Zakres prac Pracowni: wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2011