Przedszkole w Sękowej

Zaproponowany kształt obiektu jest syntezą nowoczesnej, modernistycznej formy z rodzimą architekturą, występującej na terenie Gminy Sękowa. Budynek został podzielony na dwie części. Jedna z nich przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, druga dla starszej młodzieży w wieku szkolnym. Obydwa budynki o zróżnicowanej wysokości połączono przeszkloną przewiązką, sytuując główne wejście do obiektu od strony placu. W projekcie zagospodarowania terenu wykorzystano naturalny spadek terenu, wpisując w niego urządzenie placu zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki).

Inwestycja: Budowa świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Sękowej

Inwestor: Gmina Sękowa

Lokalizacja: Sękowa

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa: 1 129 m2; powierzchnia zabudowy: 775 m2; kubatura budynków: 8 356 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończony etap projektowy