Regionalna Izba Pamięci Kulinarnej

Projektowane zamierzenie polega na utworzeniu Regionalnej Izby Pamięci Kulinarnej, z przeznaczeniem na komercyjną sprzedaż produktów w ramach oferty dla ruchu turystycznego. Budynek po przebudowie będzie nawiązywał do otaczającej zabudowy poprzez zachowanie horyzontalnego układu i  dwuspadowego dachu o dużym nachyleniu połaci, z daleko wysuniętymi okapami. Obiekt harmonijnie wpisze się w krajobraz, utrzymując istniejący charakter zabudowy.

Inwestycja: Regionalna Izba Pamięci Kulinarnej

Lokalizacja: Sękowa
Inwestor: UNI-AGRO SĘKOWA Spółka z o.o.
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 440 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 435 m2, kubatura budynku: 3248 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: Trwają prace budowlane