Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy MPEC S.A. w Krakowie

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu budynków w tym budowa obiektów magazynowych Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno – magazynowych dla prowadzenia działalności sektorowej MPEC S.A. w Krakowie.

Inwestycja: Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy
Inwestor: MPEC S.A.
Lokalizacja: Kraków
Dane powierzchniowe: powierzchnia objęta opracowaniem: 37 315 m2, liczba zaprojektowanych budynków: 9
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: w trakcie budowy