Zagospodarowanie terenu Placu Piłsudskiego oraz Zielonych Ogrodów w Rejonie Miejskiego domu Kultury w Stalowej Woli

Nowoczesność, odwaga i siła to trzy filary, na których oparta została koncepcja rewitalizacji placu Piłsudskiego w Stalowej Woli przygotowana przez zespół Pracowni Projektowej F-11 pod kierownictwem prof. Marcina Furtaka. Projekt zakłada m.in. budowę fontanny multimedialnej, wieży widokowej i dwukondygnacyjnego obiektu kubaturowego.

Inwestycja: Zagospodarowanie terenu Placu Piłsudskiego oraz „Zielonych Ogrodów” w Rejonie Miejskiego domu Kultury w Stalowej Woli
Inwestor: Gmina Stalowa Wola
Lokalizacja: Stalowa Wola
Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu inwestycji: 58 806m2, powierzchnia zabudowy projektowanej: 1 101 m2, wysokość wieży widokowej: 66 m
Zakres prac Pracowni: koncepcja
Status: zakończono etap projektowy