Budynek Mieszkalno-Usługowy w Krakowie

Zaprojektowany obiekt jest budynkiem mieszkalno-usługowym z garażem podziemnym z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Zarys budynku jest zbliżony do trapezu, dach płaski zielony. Czwarta kondygnacja na fragmencie jest cofnięta, tworząc taras dostępny z wydzielonych mieszkań III piętra. W budynku przewidziano jedną klatkę schodową z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie kondygnacje, łącznie z garażem podziemnym.

Inwestycja: Budynek mieszkalno-usługowy w Krakowie

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Kraków, ul. Kręta

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 766 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań: 655 m2.

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Status: W trakcie opracowania