Kładka Lato na Zakopiance

Kładka „Lato” (jedna z czterech kładek na Zakopiance przewidzianych przez Pracownię w ramach koncepcji „Cztery pory roku”) pełni funkcję bezkolizyjnego połączenia pieszego mieszkańców Głogoczowa z przystankami autobusowymi w stronę Krakowa i Myślenic. Konstrukcję nośną kładki stanowi łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, w części środkowej podwieszony jest pomost. Oprócz schodów, po obu stronach kładki, zaprojektowano windy, które ułatwią przejście na drugą stronę seniorom czy osobom niepełnosprawnym. Rozpoczęcie prac budowlanych nad nowym obiektem przewidziano na ostatni kwartał roku 2016, a oddanie do użytkowania na koniec roku 2017.

Inwestycja: Budowa kładki „Lato” w miejscowości Głogoczów na „Zakopiance”

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: Głogoczów, gmina Myślenice (woj. małopolskie)

Dane powierzchniowe: długość całkowita kładki: 71,25 m, szerokość całkowita pomostu: 10,50 m

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Status: Zakończony etap projektowy

Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej w założeniu ma za zadanie skupiać szereg funkcji o szeroko pojętym profilu kulturalnym i edukacyjnym. W budynku zaprojektowano pomieszczenia związane z funkcjonowaniem : centrum kultury, szkoły muzycznej, sali koncertowej, biblioteki/mediateki, świetlicy środowiskowej, izby regionalnej, części administracyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i sal warsztatowych. Inwestycja ma na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności Łącka.

Inwestycja: Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku
Inwestor: Gmina Łącko
Lokalizacja: Łącko (woj. małopolskie)
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 2045 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 5752 m2, kubatura budynku: 26 468 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy