Centrum Literatury i Języka Planeta Lem

Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” to miejsce poświęcone polskiemu językowi, literaturze, komunikacji i integracji inicjatyw związanych z twórczością literacką.

Na kompleks „Planety Lem” składają się trzy powiązane komunikacyjnie struktury, zgrupowane wokół „Ogrodu Lema”:
– zabytkowy budynek „Składu Solnego”;
– projektowana kubatura, formą nawiązująca do istniejącego obiektu, powiązana z nim funkcjonalnie;
– bryła dedykowana w przeważającej części „Wystawie Głównej”, poświęconej twórczości Stanisława Lema.

Inwestycja: Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”

Inwestor: Kraków, Podgórze

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 2915 m2, powierzchnia użytkowa budynków: 9546 m2,

Zakres prac Pracowni: projekt konkursowy

Najnowsze realizacje