Budynek Urzędu Gminy w Pawłowicach

Zaprojektowany budynek swoim stylem nawiązuje do obiektów znajdujących się przy rynku, wpisując się w kontekst urbanistyczny miejsca. Ma ceglaną elewację i lukarny na dachu. Wejście od strony rynku swym kształtem przypomina koronę – element herbu gminy. Charakterystycznym motywem ratuszowym jest wieża z zegarem czterotarczowym skierowanym na cztery strony świata, znajdująca się nad głównym wejściem.

Inwestycja: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Pawłowicach

Inwestor: Gmina Pawłowice

Lokalizacja: Pawłowice, ul. Zjednoczenia (śląskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 5 408 m2, powierzchnia zabudowy: 634 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 1 978 m2, kubatura budynku: 8 150 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2012

Nagrody: Za swój projekt Pracownia Projektowa F-11 otrzymała pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku 2012” w kategorii „Budynki użyteczności publicznej”. Gala wręczenia nagród odbyła się w sierpniu 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. XVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu odbyła się pod patronatem: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.