DOM ZDROJOWY W ŻEGIESTOWIE

Prezentujemy postęp prac w Żegiestowie, gdzie obecnie trwa przebudowa i rozbudowa zabytkowego Domu Zdrojowego wybudowanego w latach 1927-29 według projektu prof. Adolfa Szyszko-Bohusza.

Modernizacja Domu Zdrojowego realizowana jest zgodnie z projektem Pracowni Projektowej F-11.