MAGICZNY KRAKÓW O PROJEKCIE NOWEJ HUTY PRZYSZŁOŚCI

„To będzie największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej części Krakowa (…)” 

Tak rozpoczyna się artykuł opisujący projekt  Nowej Huty Przyszłości, opublikowany 6 marca 2018r w serwisie Magiczny Kraków. Autorem założenia urbanistycznego jest Pracownia Projektowa F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka. Link do publikacji: http://krakow.pl/aktualnosci/218305,32,komunikat,strefa_aktywnosci_gospodarczej_powstanie_w_nowej_hucie.html