CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE DLA GRUPY AZOTY

Informujemy, że w dniu 24.10.2016r. Pracownia Projektowa F-11 podpisała umowę na wykonanie projektu Centrum Badawczo – Rozwojowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.