Świetlica Wiejska w Rożnowie

Projektowany budynek świetlicy łączy się w ruralistyczną całość z sąsiednią zabudowę mieszkaniową i przedszkolem. Niewielkie przesunięcie osi umożliwia lokalizację dodatkowego obiektu gospodarczego do magazynowania sprzętu gospodarczego i porządkowego. Świetlica jest skomunikowana z drogą dojazdową poprzez dwa zjazdy, które łączy ze sobą wewnętrzna droga pełniąca funkcję drogi pożarowej. Całość zamierzenia uzupełniają ścieżki rowerowe ciągnące się wzdłuż drogi.

Inwestycja: Świetlica wiejska w Rożnowie

Inwestor: Gmina Dywity

Lokalizacja: Rożnów, gm. Dywity (warmińsko-mazurskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 560 m2, powierzchnie utwardzone: 910 m2, powierzchnia zieleni: 520 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja