Sąd Rejonowy w Katowicach

W ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji dla budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Pracownia zaproponowała budynek o 9 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, bezpośrednio przylegający do istniejącego gmachu sądu. W koncepcji zastosowano strefowanie funkcji w celu wyodrębnienia i oddzielenia wyszczególnionych części. W konsekwencji architektura obiektu jest wynikiem wypadkowej pomiędzy funkcjonalnością, a formą wpisującą się w istniejącą tkankę urbanistyczną. Ze względu na różnicę poziomów w terenie, zaprojektowane przejście, łączące nowy budynek z istniejącym budynkiem sądu zlokalizowano na poziomie parteru istniejącego sądu i poziomie pierwszego piętra budynku projektowanego.

Inwestycja: Budynek Sądu Rejonowego w Katowicach

Inwestor: Sąd Okręgowy w Katowicach

Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 1 144 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 5 958 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja