Gimnazjum w Modlnicy

Budynek gimnazjum został zaprojektowany w sąsiedztwie istniejącej szkoły. Charakteryzuje się prostą formą architektoniczną, zwieńczoną dwuspadowym dachem. W trzykondygnacyjnym obiekcie uczniowie mają do dyspozycji: 5 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, gabinet lekarski, świetlicę połączoną z jadalnią, szatnie oraz toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. W budynku przewidziano także pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, serwerownię oraz kotłownię i pomieszczenia gospodarcze. W ramach zagospodarowania terenu poza powierzchniami utwardzonymi (parking, chodniki, schody) i zielenią zaprojektowano również mini amfiteatr.

Inwestycja: Budynek gimnazjum w Modlnicy

Inwestor: Gmina Wielka Wieś

Lokalizacja: Modlnica, ul. Sportowa

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa budynku: 1 179 m2, kubatura budynku: 8 500 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2011