Adaptacja tarasu w Krakowie

Tytuł inwestycji: Projekt adaptacji tarasu mieszkania prywatnego w Krakowie

Inwestor: Prywatny

Lokalizacja inwestycji: Kraków

Kategoria: mieszkania prywatne

Zakres prac pracowni: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Rok projektu: 2013

Status: obiekt wykończony, oddany do użytkowania