Stajnie dla koni Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie

Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora, projektowane budynki pełnią funkcję stajenną, socjalną i ambulatoryjną. Znalazły w nich zakwaterowanie konie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, uczestniczące we wszystkich najważniejszych wydarzeniach państwowych. Projekt został zrealizowany pod nadzorem konserwatora zabytków.

Inwestycja: Przebudowa budynków w kompleksie wojskowym nr 7886 w Warszawie z przeznaczeniem na stajnie dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa, ul. Kozielska

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa budynków: 2 618 m2, kubatura budynków: 14 290 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2015