Przedszkole w Pielgrzymowicach

Zgodnie z projektem Pracowni, budynek, będący niegdyś domem wielkiego Ślązaka i patrioty Karola Miarki, został zaadaptowany na potrzeby czterooddziałowego przedszkola. Architektura zmodernizowanego obiektu nawiązuje do tradycji polskich dworów oraz do zabytkowego kościoła, zlokalizowanego w sąsiedztwie. Budynkowi nadano stonowaną szaro-białą kolorystykę, a jego dach został zmieniony z płaskiego na dwuspadowy. W rozbudowanym przedszkolu przewidziano cztery przestronne sale, pomieszczenia dla higienistki i logopedy, zaplecze kuchenne, szatnie, pomieszczenie dla pracowników i gabinet dyrektora, a przy budynku urządzono nowy plac zabaw. Projekt został zrealizowany przez Pracownię pod nadzorem konserwatora zabytków.

Inwestycja: Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Pielgrzymowicach

Inwestor: Gmina Pawłowice

Lokalizacja: Pielgrzymowice, ul. K. Miarki

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 400 m2, powierzchnia całkowita budynku: 900 m2, kubatura budynku: 1 200 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2010