Hala do Obsługi i Remontu Kontenerów dla Jednostki Wojskowej w Opolu

Projekt hali do obsługi i remontu kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem został stworzony na potrzeby Jednostki Wojskowej nr 4581 w Opolu . W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniono specjalne wytyczne wynikające z zapisów „Minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego”. Projektowany budynek jest obiektem parterowym o konstrukcji stalowej, w którym przewidziano m.in. dwie suwnice, komorę śrutowniczą i lakierniczą oraz warsztat blacharski i spawalniczy.

Inwestycja: Hala do obsługi i remontu kontenerów na potrzeby Jednostki Wojskowej w Opolu

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

Lokalizacja: Opole, ul. Domańskiego

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 10 114 m2, powierzchnia zabudowy: 1 104 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 1 035 m2, kubatura budynku: 11 863 m3

Zakres prac pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: w trakcie budowy