Energooszczędny budynek usługowy w Rudawie

Inwestycja jest jednym z etapów działań projektowych mających na celu podniesienie jakości głównej przestrzeni publicznej Rudawy, obecnie zdegradowanej i nieuporządkowanej, a także zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do usług, kultury i rekreacji. W ramach projektu przewiduje się m.in. budowę obiektu mieszczącego siedzibę OSP, salę wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę środowiskową, salę komputerową oraz salę dla koła gospodyń wiejskich i klubu seniora. Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne i instalacja solarna.

Inwestycja: Energooszczędny budynek usługowy w Rudawie

Lokalizacja: Rudawa, gmina Zabierzów
Inwestor: Gmina Zabierzów
Dane powierzchniowe projektowanego budynku: powierzchnia zabudowy: 550 m2, powierzchnia użytkowa: 712 m2, kubatura: 5380 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: Trwają prace budowlane